Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik

Ultralydsundersøgelser

Hvad er Ultralyd?

Ultralyd kommer af ultra og lyd:

Ultra, er latin og betyder ”ud over, hinsides”, men er ifølge den danske ordbog defineret på følgende måde: ”som noget, der ikke, eller kun vanskeligt kan registreres ved hjælp af de menneskelige sanser”.

Lyd, er udtryk for svingninger i lufttrykket omkring atmosfærens tryk og bevæger sig i bølger, – lydbølger. Hørbar lyd for mennesker ligger mellem 20 og 20 000 Hz.

Ultralyd anvender højfrekvente lydbølger (typisk 3-15 MHz), der sendes ind i kroppen og reflekteres fra vævet, hvorved der dannes et lydbillede, som elektronisk ændres til et skærmbillede af vævet, og derved kan ses på skærmen af et ultralydsapparat.

Billederne er således levende billeder af forholdene i kroppen, hvilket kan anvendes i diagnostikken samt til at vejlede prøvetagninger (biopsier).

Ultralydsscanning er meget velegnet til undersøgelse af områder med væv, f.eks. i form af solide og væskefyldte organer. Derimod er ultralyd, som hovedregel, ikke velegnet til at se igennem luftfyldte områder (f.eks. lunge og tarm) eller knogledækkede områder (f.eks. hjernen), fordi ultralydsbølgerne stoppes af knogler og luft. Dog kan der ved ultralyd godt ses forandringer i luftfyldte organer, når forandringerne findes overfladisk, eller hvis luften kan fjernes fra området.

Forberedelse før en Ultralyd (UL)

UL af bughulen (Abdomen):
Til undersøgelsen kræves, at du møder fastende. Du skal faste 6 timer før undersøgelsestidspunktet. Når du faster, må du hverken drikke, spise, ryge, eller tygge tyggegummi i 6 timer op til undersøgelsen, men du må gerne drikke lidt vand hvis det behøves. Evt. medicin må også tages.

UL af nyrer og urinblære:
Du skal drikke vand (ca. halv liter) senest 1 time før undersøgelsen, for at få fyldt urinblære, og du må ikke tømme blæren før undersøgelsen af din blære er foretaget.

Ultralyd af Hud og Bløddele: Ingen forberedelse
Ultralyd af Hoved: Ingen forberedelse
Ultralyd af Hals: Ingen forberedelse
Ultralyd af Brystkasse:
 Ingen forberedelse
Ultralyd af Bryster:
 Ingen forberedelse
Ultralyd af Bryster: 
Ingen forberedelse
Ultralyd af Ben:
 Ingen forberedelse
Ultralyd af Testikler:
 Ingen forberedelse
Ultralyd af Muskler og led:
 Ingen forberedelse

Hvordan foregår en Ultralyd?

Man ligger på et undersøgelsesleje eller sidder på en stol med den del af kroppen, der skal undersøges, blotlagt. Herefter smøres gelé på den del af kroppen, der skal undersøges, for at lydhovedet (transduceren) får så god kontakt med huden som muligt under scanningen.

Under scanningen bevæges lydhovedet (transduceren) i kontakt med huden, hen over undersøgelsesområdet, og scanningsbillederne kan ses direkte på en skærm.

En scanning tager som regel mellem 5 og 15 minutter, afhængig af hvilket område, der skal undersøges.

Efter Ultralyds undersøgelsen

Efter undersøgelsen skal der blot tørres gelé af huden og du kan blot tage dit tøj på og fortsætte dagen. Svaret på undersøgelsen går til henvisende instans, – efter aftale. Vi opfordrer dig til altid at følge op på svaret.

Risiko og bivirkninger ved ultralyd

Ultralydsscanning er en hurtig og smertefri undersøgelse uden bivirkninger eller skadelig stråling, og kan foretages ligeså tit man måtte ønske. Ultralydsscanning har været anvendt i over 30 år, uden at der er påvist bivirkninger på mennesker.

Det gør normalt ikke ondt at blive undersøgt, med mindre man i forvejen har smerter det sted, der skal undersøges, hvorved smerte kan fremprovokeres, når lydhovedet bevæges henover.

Alle typer undersøgelser indeholder en lille risiko for et falsk positivt eller falsk negativt svar. Store mængder luft i tarmene eller udtalt fedme kan gøre det vanskeligt at tolke scanningsbillederne korrekt.

▪ Telefontider

Man - Tor

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


▪ Åbningstider

Man - Tor

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00


Fre - Lør

Efter aftale.

Man – Tor
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Man – Tor
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Fre – Lør
Efter aftale.