Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik

Patientrettigheder

Til vores patienter på Frederiksstadens Klinik vil vi gerne oplyse dig om dine patientrettigheder.

Du har ret til:

 • Information om vore undersøgelser, risici, bivirkninger og diagnose, samt konsekvenser, hvis du ikke ønsker en undersøgelse.
  Forudsætningen for information er at du er fyldt 15 år, – ellers foregår informationen til person med forældremyndighed med inddragelse af personer under 15 år afhængig af situationen.
 • Vi respekterer også, hvis du ikke ønsker information.
 • På områder, hvor vi også behandler, kan vi give dig information om behandlingsmuligheder, forløb og resultatet samt konsekvenser, – hvis du ikke ønsker behandling.
 • Tolkebistand, hvis henvisende læge eller klinikkens læge vurderer at dette er nødvendigt, hvis du har et hørehandicap eller dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale/forstå information. Lægen bestiller tolken ved erkendt behov. Hvis du har boet i Danmark >3 år skal du betale et tolkegebyr (se www.borger.dk).
 • Samtykke, før undersøgelser. Se vores særskilte pjece ”om informeret samtykke”.
 • At læse din journal, hvor vi anbefaler, at du ser vores beskrivelse af din undersøgelse i journalen hos lægen, som har bestilt undersøgelsen. Via E-journal er det hensigten, at du skal kunne se dele af dine journaloplysninger hos egen læge, herunder billeddiagnostiske beskrivelser fra os. Hvis du ikke ønsker dette, kan du afhente et print af vores beskrivelse på klinikken, når beskrivelsen foreligger. Dette er typisk senere samme dag eller 1-2 dage efter. Afventer vi tidligere billeder til sammenligning fra andet sted og/eller dobbeltvurdering af dine billeder, så kan der gå længere tid.
 • Transport. Du kan få udgifterne til transport til speciallæge betalt, hvis du er i sikringsgruppe 1, og din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling, eller du bor mere end 50 km fra speciallægen eller er pensionist. Henvendelse sker til Region H.
 • Frit Klinikvalg, Du har ret til at vælge en anden speciallægeklinik, hvis du måtte ønske dette, men der gælder ingen ret til omvisitering til privat hospital eller klinik ved ventetider på undersøgelse hos speciallæger. Denne valgfrihed gælder kun hvis der er ventetid på hospitalerne (Det frie og udvidede frie sygehusvalg).
 • På Frederiksstadens klinik har vi én praktiserende speciallæge, som varetager sygesikringspatienter, under aftale med Danske Regioner og 2 private speciallæger, som varetager patienter, der kommer som privatbetalere, forsikringspatienter, omvisiterede patienter fra Herlev Hospital/Rigshospitalet eller som følge af det udvidede frie valg af sygehus.
 • En patientvejleder. Hvis du har behov for hjælp til: sygehusvalg, ventetider, patientrettigheder, behandlingsklager, erstatningskrav, erstatningssager og anke af klager (www.regionh.dk).
 • At klage og søge erstatning. Ved en klage til patientombuddet (www.patientombuddet.dk) bliver der vurderet, om der har været svigt i behandlingen og/eller om dine patientrettigheder ikke er blevet efterlevet. Medhold i en klage udløser ikke automatisk en erstatning!
 • Ved ansøgning om erstatning til patienterstatningen (www.patienterstatningen.dk) vurderes om der er sket en skade, som følge af behandling, undersøgelse eller pga. skadelige bivirkninger ved et lægemiddel, og der vil ved konstatering af fejl, blive udbetalt en erstatning.
 • At anmelde utilsigtede hændelser. Du har mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, som er situationer, hvor tingene ikke er gået, som forventet. Det kan f.eks. være, hvis du får forsinket behandling pga. bortkomst af prøver, svar på prøver, henvisninger og lignende, hvis du får forkert medicin eller andet utilsigtet sker. Du kan rapportere hændelserne på www.DPSD.dk

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information om patientrettigheder i relation til hospitaler så se på www.borger.dk.

Med venlig hilsen
Personalet

▪ Telefontider

Man - Tor

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


▪ Åbningstider

Man - Tor

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00


Fre - Lør

Efter aftale.

Man – Tor
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Man – Tor
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Fre – Lør
Efter aftale.