Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik

Info for Læger

Klinik Information

 • Ledende Speciallæge Mansoor Sahebi
 • Frederiksstadens Røntgen- og Ultralyds Klinik
 • St. Kongensgade 90 A, 1264 København K
 • CVR. nr. 43 64 43 04
 • Ydernummer: 20 27 38
 • Lokationsnummer: 579 000 2624 353
 • Telefonnummer: 33 13 43 26
 • Fax: 33 13 43 24

Akutte undersøgelser kan udføres efter direkte aftale mellem henvisende læge og klinikkens ansvarlige læge, som kan kontaktes på +45 33 13 43 26 indenfor klinikkens åbningstid. Ved kontakten aftales samtidigt hvorledes svar på undersøgelsesresultatet skal afgives (telefonisk/edifact/fax) og hvornår.

EKSPRES undersøgelser foretages

Man – Tor
08:00 – 11:30

Man – Tir
13:30 – 15:30

“EKSPRES” undersøgelser (undersøgelser uden akut indikation, men hvor der ønskes en hurtig undersøgelse) udføres dagligt i klinikkens åbningstid med røntgenoptagelser af skelettet/thorax, men omfatter IKKE columna udover et enkelt afsnit ad gangen (cervicalis eller thoracalis eller lumbalis). Således kan mammografi og UL ikke udføres uden at der skal bestilles tid. Ved røntgenundersøgelser af skelettet incl. thorax, er den elektive ventetid dog generelt meget kort, i form af få dage, og det er oftest en fordel at bestille tid, hvis man ikke vil vente i venteværelset.

Ved “EKSPRES” undersøgelser skal pt. blot henvises, hvorefter pt. kan møde op i klinikken og få udført undersøgelsen. Lidt ventetid i klinikken må dog påregnes, da vi ikke kan udføre undersøgelser før henvisning foreligger (DNHF henvisning ved sygesikringsptt) og patienten er visiteret af den ansvarlige speciallæge.


 

Henvisninger

I henhold til § 9 i sundhedsstyrelsens ”bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter” (bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændring i bekendtgørelse nr. 1090 af 3. september 2007, retsinformation.dk.), er der pålagt os, at informere om retningslinjer i relation til patient henvisninger:


Hvem kan henvise?

Vi modtager først og fremmest henvisninger fra alle praktiserende læger/speciallæger med ydernummer i Region Hovedstaden, idet vi som speciallæge praksis, med ydernummer og overenskomst med sygesikringen, har et hovedansvar for at servicere sygesikringspatienterne i Region Hovedstaden.

Herudover kan alle læger henvise til undersøgelser, men skal være opmærksomme på, at hvis ikke patienten er henvist som sygesikringspatient, vil der skulle foregå afregning for undersøgelserne på anden måde, afhængig af patientens indgang til klinikken (privat patient/forsikringspatient og lignende).


Henvisningens Udformning (Af henvisningen skal fremgå)

 1. Patient navn, adresse, cpr. nummer. (Der må også gerne fremgå telefonnummer til patienten). Dén, der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.
 2. Ønsket undersøgelse/undersøgelser skal fremgå.
 3. Dén, der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser, som han/hun har kendskab til.
 4. Der skal oplyses om graviditetsforhold, når dette er relevant.
 5. Det skal fremgå af henvisningen hvem der har udfyldt den.

Berettigelse af undersøgelse / risikovurdering

Sundhedsstyrelsen forlanger, at patienten principielt skal være informeret om risikoen ved undersøgelsen i forbindelse med henvisningen, og afgive informeret samtykke. Derfor skal dén, der henviser til en røntgenundersøgelse, sørge for, at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person, der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom, og det forventede resultat af undersøgelsen, skal indgå i vurderingen af berettigelsen. I vurdering af berettigelsen skal også indgå anvendelse af alternative diagnostiske metoder der ikke er baseret på ioniserende stråling.

For at kunne foretage risikovurdering ses her en oversigt over patientdoser og risici, og der er foretaget sammenligning med anden almindelig adfærd i form af flyvning, bilkørsel, gåture og cykling.

Som det fremgår, er risikoen ved samtlige undersøgelser fra lav til negligerbar! Dette skal sættes i relation til behovet for at udelukke en patologisk tilstand samt konsekvensen af manglende diagnostik af en patologisk tilstand.

Henvisninger sendes til

Ydernummer: 20 17 58

Når pt. henvises som sygesikringspatient, så SKAL der foreligge henvisning via RefHost, før vi kan undersøge patienten via RefHost henvisningshotel til EDI-Lokationsnummer: 579 000 241 1052.

Når pt. henvises under anden afregning kan pt. også henvises via papirhenvisninger, som kan medgives patienten, sendes til FAX nr. 33 13 43 24, eller til Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik, St. Kongensgade 90 A, 1264 København K. Klinikken kan også kontaktes på telefon +45 33 13 43 26 ved tvivl.


Klinikken udfører ikke længere:

 • HSG ( bør henvises til andre klinikker )
 • Rtg af kæbeled og bihuler
 • Venøs insufficiens (bør udredes via karkirurg)
 • Doppler af halskar

▪ Telefontider

Man - Tor

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


▪ Åbningstider

Man - Tor

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00


Fre - Lør

Efter aftale.

Man – Tor
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Man – Tor
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Fre – Lør
Efter aftale.