Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik

Informeret Samtykke

Til vores patienter

Det virker jo selvindlysende, at når du er mødt op på Frederiksstadens Røntgen og Ultralyds Klinik, er det for at blive undersøgt og få anvendt resultatet heraf, til enten at blive erklæret rask eller blive hjulpet videre i sundsvæsnet ved fund af sygdom.

Sundhedslovgivningen forlanger dog, at vore patienter skal afgive ”informeret samtykke” for at personalet på klinikken må udføre undersøgelserne, journalføre samtykket samt viderebringe dine sundhedsoplysninger til andre sundhedspersoner.

Dit samtykke behøves ikke at blive udtalt af dig, men vil blive opfattet som et stiltiende samtykke, når du frivilligt medvirker til undersøgelsen, efter personalets mundtlige information samt den nedenstående skriftlige information til dig.

Når du giver samtykke til, at vi undersøger dig, så

  • Har du krav på, at vi generelt iagttager vores tavshedspligt omkring dine fortrolige oplysninger.
  • Har du ret til i forbindelse med undersøgelsen, at få information om din helbredstilstand, og diagnostik-/behandlingsmuligheder, herunder om risiko, komplikationer og bivirkninger, og til at blive spurgt først, under det diagnostiske forløb, hvis der skal foretages supplerende procedurer, som involverer risiko, komplikationer eller bivirkninger.
  • Har du accepteret risikoen forbundet med undersøgelsen, som beskrevet i pjecerne relevant for dét, som du skal have foretaget. Se pjecerne i vores venteværelse:

– ”Om Røntgenundersøgelse”, hvis du skal have foretaget røntgen optagelser.

– ”Om Ultralydsundersøgelse”, hvis du skal have foretaget en ultralydsundersøgelse.

– ”Om Mammografi”, hvis du skal have foretaget en Klinisk Mammografi med mammografi og ultralyd.

  • Har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst, og frabede dig information.
  • Giver du lov til, at vi må videregive dine journaloplysninger til henvisende læge, samt andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til dit aktuelle diagnostik- og behandlingsforløb under hensyntagen til dine interesser og behov.
  • Giver du lov til, at vi må indhente supplerende oplysninger i op til 6 mdr. efter undersøgelsen.
  • Kan du meddele, hvis du ikke ønsker, at oplysningerne videregives, og hvem de må videregives til.

Du kan altid tale med personalet om undersøgelsen. Først når du har afgivet dit samtykke (mundtligt eller stiltiende, ved at aktivt medvirke til undersøgelsen), kan vi udføre undersøgelsen. Undervejs i undersøgelsen, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, hvis du ændrer mening.

Med venlig hilsen
Personalet

▪ Telefontider

Man - Tor

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


▪ Åbningstider

Man - Tor

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00


Fre - Lør

Efter aftale.

Man – Tor
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Man – Tor
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Fre – Lør
Efter aftale.