Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik

Mammografi

På Frederiksstadens Klinik, foretages brystdiagnostik efter retningslinjerne i DBCG (Danish Breast Cancer Group), som også er de nationale retningslinjer på området.

Brystdiagnostik kan foretages på mange måder, og følgende delelementer indgår typisk i diagnostikken i varierende sammensætning:

– samtale og klinisk undersøgelse af speciallæge
– mammografi (uden eller med tomosyntese)
– ultralyd
– biopsi
– øvrige undersøgelser (f.eks. Stereotaksi, MR-Mammografi)

Som det fremgår af ovenstående, er der altså mange måder at undersøge på, og sammensætningen af undersøgelser afhænger af årsagen til undersøgelsen, patientens alder og brysttype samt fund i løbet af undersøgelsen.

Speciallægegruppen, på Frederiksstadens Klinik, har samlet en meget stor erfaring med samtlige ovenstående diagnostiske metoder (bortset fra Stereotaksi og MR-Mammografi), og vi vil altid anvende dén diagnostik, som vi mener, er bedst til at finde en mulig brystsygdom, – i samråd med patienten.

Hvad er en Mammografi?

Mammografi er betegnelsen for brystbilleder opnået ved hjælp af røntgen apparatur, og kommer af Mamma (mammae), som er latin og betyder bryst (-er). Grafi, som er udtryk for afbildning eller gengivelse af et bestemt motiv (fra -graphia, græsk).

Mammografi kan foretages på forskellige måder, idet vinklerne til billedtagning (projektionerne), kan varieres sammen med antallet af billeder, – herunder tomosyntese, som er en ny teknologi med snitbilleder.

Ved Screenings Mammografi tages 2 billeder af hvert bryst og vurderes først senere af en læge. Der er således ingen lægekontakt ved mammografien. Screening tilbydes af Danske Regioner til raske kvinder i aldersgruppen 50-69 år, og kvalitet i screeningen kræver, at personen, som screenes, indgår i et fast forløb, for at man kan sammenligne billederne fra gang til gang igennem personens livsforløb.

Ved Klinisk Mammografi tages først mammografibilleder, og umiddelbart efter foregår yderligere undersøgelser ved en læge.

Når Frederiksstadens Klinik udfører Klinisk Mammografi består den af:

Hvad skal du på undersøgelsesdagen være opmærksom på før en mammografi?

Undgå fed creme, talkum og pudder på brysterne,
– Fordi det vanskeliggør undersøgelsen.

Oplys personalet om graviditet før undersøgelsen,
– Fordi vi kun foretager mammografi på gravide, hvis det er absolut nødvendigt.

Hvis du ammer skal brysterne helst tømmes for mælk før us.,
– Fordi billederne bliver bedre, og det spænder mindre, når billederne bliver taget.

Oplys personalet om brystimplantater før undersøgelsen,
– Vi kan godt foretage mammografi på dig, selvom du har implantater, uanset om de sidder foran eller bag brystmusklen. Det er velkendt, at brystimplantater har en naturlig begrænset holdbarhedsperiode, og der bliver årligt foretaget tusindvis af mammografier på kvinder med implantater, uden at det kan dokumenteres, at mammografi har været eneårsag til ruptur/lækage. Omvendt kan det ikke udelukkes, at et ældre, mørnet implantat kan revne når brystet klemmes, hvorfor vi kan tage hensyn, men ikke garantere mod lækage af et implantat.

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du oplyse det til personalet,
– ved behov for biopsi.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Der bliver normalt taget 2 til 3 røntgenbilleder af dine bryster, mens de er placeret mellem to plastikplader, som klemmer om brysterne. Dette gøres, for at fastholde dem af hensyn til billedkvaliteten. Det kan være ubehageligt, især ved ømme bryster, men varer kun få minutter, og gøres for at undersøgelseskvaliteten bliver bedst mulig.

Nogle gange tages ekstra billeder, for bedre at fremstille vævs områder eller der laves tomosyntese, som gør, at man kan fremstille mange snitbilleder af et bryst, for at se forholdene bedre.

Hvordan opleves Mammografien af patienten?

Oplevelsen varierer fra person til person og afhænger af personalets erfaring samt ens helt eget niveau for påvirkelighed, – både psykisk og fysisk. Vores personale har meget stor erfaring og generelt er vores indtryk, at egen forventning om ubehag i forbindelse med undersøgelsen oftest er større, end det reelt oplevede ubehag.

Langt de fleste mærker kun klemmende fornemmelse, mens nogle få mærker smerte.

Brystspecialisten vil spørge ind til årsagen til undersøgelsen, herunder evt. disponering til brystkræft, familiære forhold og om tidligere undersøgelser, herunder mammografi. Hvis du har fået foretaget mammografi tidligere, er det en fordel, hvis du medbringer billederne.

Efterfølgende undersøger lægen din brystregionen ved at se på form og udseende af bryster og brystregion, og ved at mærke efter knuder i brysterne samt eventuelle forstørrede lymfeknuder.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Man ligger på et undersøgelsesleje med overkroppen blotlagt. Herefter smøres gelé på huden, for at lydhovedet (transduceren) får så god kontakt med huden som muligt under scanningen. Under scanningen bevæges transduceren i kontakt med huden, hen over undersøgelsesområdet, og scanningsbillederne kan ses direkte på en skærm.

Ultralyd foretages af begge bryster og af armhulerne. Ved behov, undersøges yderligere opadliggende områder.

En scanning tager som regel mellem 5 og 15 minutter, afhængig af størrelsen af brysterne samt vævstypen.

Hvordan opleves ultralyden af patienten?

Ultralyd foretages ved hjælp af et lydhoved, som via creme på huden, overfører lydbølgerne til vævet og danner et billede på en skærm. Der er intet ubehag ved undersøgelsen, udover at cremen kan føles lidt kølig, og at der kan være ømhed sv.t. brystområder, som undersøges.

Hvis den samlede undersøgelse viser normale forhold, informerer speciallægen dig om dette, og undersøgelsen er færdig. Resultatet sendes til henvisende instans, – hvis du ønsker dette.

Enkelte gange kan der være behov for en kontrol, og dette aftales før du forlader klinikken.

Hvad sker der efter undersøgelsen?

Når undersøgelsen er overstået vil der, med din accept, blive sendt svar til den henvisende instans.

Ved behov for yderligere undersøgelser, vil speciallægen informere om dette i forbindelse med undersøgelsen, og der vil blive lagt en plan for det videre forløb.

Ønsker du at vide mere om brystsygdom, klik her >>

▪ Telefontider

Man - Tor

09:00 - 12:00

13:00 - 15:00


▪ Åbningstider

Man - Tor

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00


Fre - Lør

Efter aftale.

Man – Tor
09:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Man – Tor
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Fre – Lør
Efter aftale.